Documents

ST-QC-001 Hướng dẫn kiểm tra độ ẩm (01-12-2017)
ST-QC-002 Hướng dẫn kiểm tra kích cỡ mẫu (01-12-2017)
ST-QC-003 Hướng dẫn kiểm tra độ bền (PDI) của cám viên (01-01-2020)
ST-QC-004 Hướng dẫn kiểm tra độ cứng cám viên (01-12-2017)
ST-QC-005 Hướng dẫn đánh giá chất lượng ngô hạt (01-12-2017)
ST-QC-006 Hướng dẫn Lấy mẫu phân tích Validate và monitor hệ thống Enzyme lỏng (01-12-2017)
ST-QC-007 Hướng dẫn làm validate và monitor hệ thống enzyme bột (01-12-2017)
ST-QC-008 Hướng dẫn kiểm tra nhiệt độ của mẫu (01-06-2019)
ST-QC-009 Hướng dẫn kiểm tra nồng độ Brix của nguyên liệu (01-12-2017)
ST-QC-010 Hướng dẫn kiểm tra tỉ lệ bụi của cám (01-12-2017)
ST-QC-011 Hướng dẫn kiểm tra density của mẫu (01-12-2017)
ST-QC-012 Hướng dẫn kiểm tra độ chín FFS (01-12-2017)
ST-QC-013 Hướng dẫn kiểm tra kích thước cám viên (01-12-2017)
ST-QC-014 Hướng dẩn kiểm tra và lấy mẫu nguyên liệu thức ăn chăn nuôi lần 1 và lần 2 (20-06-2021)
ST-QC-015 Hướng dẫn bảo trì máy lấy mẫu (01-12-2017)
ST-QC-016-Hướng dẫn lấy mẫu Validate hệ thống heat treatment (02-04-2021)
ST-QC-017 Hướng dẫn Validate nhiễm chéo thuốc cầu trùng với kháng sinh khác và monitor (01-10-2019)
ST-QC-018 Hướng dẫn Kiểm tra theo dõi vệ sinh hệ thống sản xuất và tay nhân viên tiếp xúc trực tiếp với sản phẩm (01-12-2017)
ST-QC-019 Hướng dẫn kiểm tra Disinfection line khử trùng hệ thống (01-12-2017)
ST-QC-020 Hướng dẫn kiểm tra xử lý bột thịt, bột cá, bột xương cá, bột lông vũ (01-12-2017)
ST-QC-021-Hướng dẫn pass xe 30% và 100% trên Winfeed (01-12-2017)
ST-QC-022 Hướng dẫn xác định thành phần bột cá dưới kính hiển vi (01-12-2017)
ST-QC-023 Hướng dẫn sử dụng chương trình Smart iQC (20-06-2021)
ST-QC-024 Hướng dẫn sử dụng chương trình Smart iLAB (11-06-2018)
ST-QC-025 Hướng dẫn kiểm tra hiệu quả máy trộn (01-01-2020)
ST-QC-026-Hướng dẫn swab và lấy mẫu gửi phân tích các chỉ tiêu vi sinh vật (15-04-2021)
ST-QC-027 Hướng dẫn lấy mẫu phân tích dư lượng thuốc trừ sâu (02-01-2020)
ST-QC-028 Hướng dẫn xây dựng mẫu kiểm soát IQC NIR ( 20-11-2021)
ST-QC-029-Hướng dẫn kiểm soát việc sử dụng Corn rửa line và cám sàng-(01-09-2021)
ST-QC-030 Hướng dẫn xây dựng bảng giới hạn lặp lại ( 20-11-2021)
ST-QC-031 Hướng dẫn quy trình làm việc với máy NIR ( 20-11-2021)

 

 

 

ссылка

ссылка

ссылка

ссылка

ссылка

ссылка

ссылка

ссылка

 

 

 

биткоин-миксер

лучший биткоин миксер 2022

как очистить крипту